top of page

หลักการทำงาน ERV (Energy Recovery Ventilation)

pic_KT_air-22.png

    รู้หรือไม่? การที่เราปิดบ้านหรือห้องนอนอย่างสนิทตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศไว้ก็สามารถทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) สะสมซึ่งเป็นสาเหตุของอาการภูมิแพ้หรือโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ตามมาในระยะยาว หากได้รับคาร์บอนไดออกไซด์ไปนานๆ อาจทำให้ปวดหัวบ่อย กดสมอง มึนงง ง่วง เครียด ไอมีเสมหะ หอบเหนื่อยง่าย ความดันโลหิตและอัตราการหายใจอาจเพิ่มสูงขึ้นได้

    ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ฝุ่น PM 2.5 มีระดับพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพมากมาย ทั้งระบบทางเดินหายใจ ตา และผิวหนัง อีกทั้งเชื้อโรค เชื้อไวรัสต่างๆ ตลอดจนโรคที่กำลังระบาดเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เช่น โควิด-19 มลพิษในอากาศ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ล้วนส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจอากาศที่ไม่ถ่ายเทหมุนเวียนภายในบ้านมีผลต่อค่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจนที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากทำให้สมรรถภาพในการคิดวิเคราะห์แย่ลงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

หลักการทำงาน ERV
Energy Recovery Ventilation

ของ KT Gear Airflow สร้างอากาศสะอาด คุณภาพดี และปลอดภัยให้บ้านอย่างยั่งยืน

จำนวนการติดตั้งที่แนะนำ 1 เครื่องสำหรับพื้นที่ 40 ตร.ม
โดยจะช่วยเรื่องอากาศสะอาดในบ้าน ได้ภายใน 1 ชม.
กรณีติดตั้ง 1 เครื่อง สำหรับห้องปิดขนาดใหญ่ 40 ตร.ม.
ระบบจะใช้เวลานานขึ้น

พื้นที่สำหรับการใช้งาน

  • ติดตั้งเฉพาะห้อง

  • กระจายจุดติดตั้ง ทั้งบ้าน และ คอนโดมิเนียม

คุณสมบัติและจุดเด่นของ KT Gear Airflow

วงกลม-39.png
การกรองฝุ่น PM 2-5.gif

บ้านสะอาด ปลอด PM 2.5
กรองได้ 99.99%*

วงกลม-39.png
หลักการทำงาน.gif

กรองกลิ่นไม่พึงประสงค์
กลิ่นจากสารอินทรีย์ภายนอกบ้าน***

วงกลม-39.png
การกรองเชื้อโรค ไวรัส.gif

ปลอดเชื้อโรค แบคทีเรีย
ดักจับเชื้อโรคได้สูงสุด 99.99%*

วงกลม-39.png
การรักษาสมดุลความชื้น.gif

รู้สึกสบายตัวจากความชื้นที่เหมาะสม
ปรับความชื้นในบ้าน ผิวชุ่มชื้น

วงกลม-39.png
ปริมาณออกซิเจน.gif

เพิ่มคุณภาพในการนอนหลับ
CO₂ ลดลง 70% ภายใน 1 ชม.**

*สำหรับพื้นที่ห้องปิด 40 ตร.ม. กรณีพื้นที่ขนาดใหญ่หรือเป็นห้องเปิดจะใช้เวลานานมากขึ้น
**สำหรับห้อง 20 ตร.ม. ความสูงฝ้า 2.6 เมตร 1 ประตู มีผู้อาศัยจำนวน 1 คน ในห้อง, รักษาระดับ CO₂

ไม่ให้เกิน 1,000 ppm
***กลิ่นอินทรีย์ เช่น กลิ่นเน่าเสีย กลิ่นอาหาร

dot-21.png
เปรียบเทียบการทำงานของ ERV
Untitled-5-11.png
Untitled-5-10.png
บ้านที่ไม่มีระบบ ERV
(Energy Recovery Ventilation)
ไม่ติดตั้งเครื่อง 
KT Gear Airflow

ถึงแม้ว่าบ้านจะปิดประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่นมลพิษเข้าสู่บ้าน แต่คุณทราบมั้ยว่า ฝุ่น มลภาวะ เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เหล่านี้

ยังสามารถเข้าสู่ตัวบ้านได้อีก ตามช่องว่างต่าง ๆ เช่น ซอกประตู ซอกหน้าต่าง หากไม่ได้ติดตั้งระบบ ERV ของ KT Gear Airflow อากาศเสียก็ยังคงหมุนเวียนอยู่ในบ้านตลอดเวลา

บ้านที่มีระบบ ERV
(Energy Recovery Ventilation)
ติดตั้งเครื่อง 
KT Gear Airflow
Untitled-5-12.png

ในบ้านระบบปิด อากาศจะเข้าสู่ตัวบ้านผ่านช่องทางเดียวคือ ทางระบบเครื่อง ERV เมื่ออากาศสะอาดสะสมภายในบ้านมากขึ้น ระบบจะสร้างให้เกิดแรงดัน โดยจะดันอากาศเสียคงค้างภายในบ้านให้ออกภายนอกบ้าน จากทางท่อลมถูกดูดออกจากบ้านตลอดเวลา จึงทำให้ฝุ่นเชื้อโรคจากภายนอกบ้านซึมเข้าสู่ตัวบ้านได้ยาก

01-กรองสองชั้น-web.jpg

คุณสมบัติของตัวกรอง 2 ชั้น

ขั้นที่ 1 Net Filter

แผ่นกรองชั้นแรก ช่วยกรอง ฝุ่นหยาบก่อนเข้าตัวเครื่อง

ขั้นที่ 2 Pre Filter

แผ่นกรอง HEPA ประสิทธิภาพสูง กรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก

สามารถ กรองฝุ่น PM 2.5 ได้ถึง 98%

เทียบคุณสมบัติเครื่องฟอกอากาศทั่วไป
กับ
KT Gear Airflow

Untitled-5-11.png
Untitled-5-10_edited.png
รายละเอียด
เครื่องฟอกอากาศทั่วไป
ระบบหมุนเวียนอากาศ
KT Gear Airflow
  • กรองมลพิษ เชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย ก่อนเข้าตัวบ้าน
  • ทำงานด้วยระบบ ERV Energy Recovery Ventilation) ดูดอากาศเสียออกนอกบ้าน และป้องกันอากาศไม่ดี เข้าตัวบ้าน
อากาศจากภายนอกสู่ภายในบ้าน
ไม่สามารถซึมเข้าได้เพราะเป็นระบบการทำงาน ERV (Energy Recovery Ventilation) คือการดัน อากาศจากภายในไม่ให้อากาศเสียเข้ามาได้
ห้องปิดพื้นที่ตั้งแต่ 40 ตร.ม. ขึ้นไป สามารถให้ บริษัทประเมินจำนวนและตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์
กรองได้ต่ำสุด 0 - 1 PPM
ภายในเวลา 1 ชม. เมื่อติดตั้งในห้องปิดไม่เกิน 40 ตร.ม.
สามารถกรองเชื้อโรคและแบคทีเรียไวรัสได้มากถึง 99.99% รวมทั้งไวรัสกลุ่มโคโรน่า
ลด CO₂ และเพิ่ม O₂ ภายในบ้านด้วยระบบ ERV ( Energy Recovery Ventilation ) หมุนเวียนอากาศ
สามารถกำจัดกลิ่นได้ด้วยระบบERV (Energy Recovery Ventilation) หมุนเวียนอากาศ
สามารถปรับให้สมดุลกับภายนอกบ้าน
ถ่ายเทอากาศได้แม้ว่าจะไม่เปิดประตู หน้าต่าง
ฟอกอากาศภายในบ้านให้สะอาด
อากาศภายในบ้าน
ยังสามารถซึมเข้ามาตามช่องต่างๆ ของตัวบ้านได้
ขึ้นอยู่กับพื้นที่และรุ่นของเครื่องฟอกอากาศ
กรองได้ต่ำสุด 0-1 PPM ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ของแต่ละรุ่น
ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเครื่องฟอกอากาศ
จะมีการสะสมของ CO₂ เพิ่มขึ้น หากไม่เปิดประตูหรือหน้าต่าง
ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของตัวเครื่อง
ไม่สามารถทำได้
ไม่ถ่ายเทอากาศ หากไม่เปิดประตู หน้าต่าง
หลักการทำงาน
อากาศที่ใช้ในการฟอก
การซึมของอากาศเสีย
ขนาดพื้นที่แนะนำ
การกรองฝุ่น PM 2.5
การกรองเชื้อโรค ไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย
ปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
การกำจัดกลิ่น
ภายในบ้าน
การรักษาสมดุลความชื้น
การถ่ายเทอากาศ
O2_ERV-21.png
หลักการทำงาน.gif
การรักษาสมดุลความชื้น.gif
ปริมาณออกซิเจน.gif
ขนาดพื้นที่แนะนำ.gif
อากาศที่ใช้ในการฟอก.gif
การถ่ายเทอากาศ.gif
การซึมของอากาศเสีย.gif
การกรองเชื้อโรค ไวรัส.gif
การกรองฝุ่น PM 2-5.gif
การกำจัดกลิ่นภายในบ้าน.gif
bottom of page