top of page

SITE REFERENCE

site-40.png

หจก. เคทีเกียร์ แอร์โฟลว์ เรามีบริการตรวจวัดหน้างานและให้คำปรึกษาฟรี ออกแบบ ผลิต ติดตั้งระบบระบายอากาศ

ระบบโรงงาน เรามีวิศวกรและทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยแนะนำให้คำปรึกษาในการเลือกวัสดุและคำนวนงบประมาณที่เหมาะสม 

มีการเขียนแบบโดยวิศวกรก่อนเริ่มงานทุกครั้ง โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

Artboard 20.png
โครงการ
LANNA AGRO Industry
Artboard 21.png
โครงการ
โรงพยาบาลฝาง
Artboard 22.png
โครงการ
โรงพยาบาลนครพิงค์
Artboard 23.png
โครงการ
โรงพยาบาลแม่สอด
Artboard 24.png
โครงการ
VIN Ineternational Cosmetic
Artboard 25.png
โครงการ
เชียงใหม่ฟาร์มเห็ด
Artboard 27.png
โครงการ คุ้ม กัมปะนี
Artboard 30.png
โครงการ เจเอสพี
Artboard 32.png
โครงการ แมชเทค
Artboard 31.png
โครงการ Nisshinbo
โครงการ แพนดอร่า
Artboard 37.png
Artboard 34.png
โครงการ
โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา
Artboard 39.png
โครงการ
ศาลยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์
Artboard 41.png
โครงการ โรงพยาบาลลำปาง
Artboard 44.png
โครงการ แว่นท็อปเจริญ
Artboard 45.png
โครงการ
โรงพยาบาลดารารัศมี
bottom of page