top of page

คำแนะนำเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชน เมื่อเกิดเหตุสารเคมีอันตรายรั่วไหล


สารเคมีรั่วไหล

1.​​ สวมหน้ากาก N95 สามารถป้องกันสารเคมีอันนี้ได้ 100% แต่เนื่องจากบางครั้งประชาชนไม่สามารถหาซื้อได้ ก็ยังมีหน้ากากคาร์บอนป้องกันได้ 80% ราคาถูกกว่า ซึ่งในภาวะฉุกเฉินสามารถใช้ได้ โดยเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้มีความเข้มข้นของสารเคมีมาก

2. เปิดประตูหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศชั่วคราว เพื่อให้อากาศถ่ายเทลดการตกค้างของสารเคมีในบ้าน

3. ทำความสะอาดบ้านเรือน เช็ดล้างอุปกรณ์ หรือเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน

เพื่อลดการปนเปื้อนของละอองหรือเขม่าจากการเกิดเพลิงไหม้ของสารเคมีจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยสวมหน้ากากหรือสวมถุงมือขณะทำความสะอาด

4. สังเกตอาการตนเอง หรือคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางในบ้าน ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้มีปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

5. เปิดเครื่องฟอกอากาศ หรือ เครื่องแลกเปลี่ยนอากาศระบบ ERV ที่ยับยั้งไม่ให้อนุภาคสารเคมีอันตรายและ กลิ่นจากภายนอก ทั้งกลิ่นขยะ กลิ่นควันรถยนต์ เข้าสู่บ้านได้อีกด้วย

6. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หรือ สายด่วนนิรภัย 1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page