top of page

ปฏิบัติเพื่อป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5

ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่คุณอยู่สีอะไร?

มาปฏิบัติเพื่อป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 ที่ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของคุณ ออกจากบ้านใส่หน้ากาก N95 หรืออยู่บ้านก็ให้ "เคทีเกียร์ แอร์โฟลว์ ช่วยเรื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ให้คุณได้" เพราะแค่เครื่องฟอกอากาศก็ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page