top of page

ทำไม? ภาคเหนือวิกฤตหนัก ไฟป่าก่อปัญหาฝุ่น PM 2.5

ทำไม? ภาคเหนือวิกฤตหนัก ไฟป่าไหม้หลายจุด ทั้งการเผาซังข้าวโพดเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูก ฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้าน ทำค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ แต่เราสามารถควบคุมฝุ่นภายในบ้านของเราได้มาสร้างอากาศดี อากาศสะอาดในบ้าน ปกป้องตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 ลงทุนทีเดียวคุ้มค่า เพียงวันละ 72 เท่านั้น ระบบกรองอากาศ ถึง 4 ชั้น ทั้งป้องกันทั้งฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรีย ที่อยู่รอบตัวเรา ด้วยระบบ ERV ของ KT Gear Airflow เป็นช่วยเติมอากาศและกรองอากาศในทีเดียว มี Filter เพราะแค่เครื่องฟอกอากาศก็ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว


*ราคาสินค้ารวมค่าบริการติดตั้งต่อ 1 เครื่อง ไม่รวม VAT หาร 365 วัน ความยาวท่อมาตรฐานทั้ง Return และ Supply รวมกันไม่เกิน 8 เมตร หากความยาวเกิน คิดส่วนที่เกินตามงานเพิ่มจริง

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page