top of page
pic_KT_air-25.png

HVAC SYSTEM

    HVAC คือ ระบบปรับสภาวะอากาศ ซึ่งจะจัดการอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด และการกระจายอากาศ ให้เป็นไปตามที่ต้องการสำหรับพื้นที่นั้น ๆ ประกอบไปด้วย H-heating (การทำความร้อน), V-Ventilation (การระบายอากาศ) และ AC-Air conditioning (การปรับอากาศ)

    โดยโครงสร้างของ HVAC ทั้งระบบระบายอากาศ ความร้อน และเครื่องปรับอากาศจะทำงานควบคู่กันตลอดเวลา เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการอากาศหลักการกลศาสตร์ทางวิศวกรรม ระบบนี้จึงเหมาะสมกับสถานที่สำหรับอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องสำอางในระบบปิดที่มีลักษณะซับซ้อนหรือต้องการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นอย่างเคร่งครัด

ระบบ HVAC ทำงานอย่างไร?

    หน้าที่ของระบบ HVAC มีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ คุณภาพอากาศภายในอาคาร ที่ควบคุมได้และเกิดความเย็นสบาย ระบบทำความร้อนและปรับอากาศ มักจะเป็นระบบที่ซับซ้อนและกว้างขวางที่สุดระบบหนึ่งในบ้าน เมื่อระบบหยุดทำงานผู้อยู่อาศัยหรือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะรับรู้ทันทีระบบ HVAC ประกอบด้วย

9 ส่วนประกอบหลัก คือ

ระบบหมุนเวียนอากาศย้อนกลับ

การส่งคืนอากาศย้อนกลับ (Return) เป็นส่วนหนึ่งของระบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการระบายอากาศ

การส่งคืนนี้จะดูดอากาศผ่านตัวกรอง (Filter)

แล้วส่งผ่านไปยังระบบหลัก

ตัวกรอง 

ตัวกรอง คือ ส่วนที่สองของระบบหมุนเวียนอากาศย้อนกลับ เป็นส่วนที่อากาศไหลผ่าน ผู้ดูแลระบบ HVAC จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกรองเป็นประจำ เพื่อให้ระบบกรองอยู่ในสภาพดี ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

product-46.png
product-45.png
product-47.png

ช่องระบายอากาศเสีย

อีกส่วนหนึ่งของระบบ คือ ช่องระบายอากาศที่เกิดจากระบบและถูกขับออกผู้ดูแลระบบจะต้องตรวจสอบปล่องไฟ หรือปล่องระบายอากาศทุกปีและปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานหากจำเป็น

product-48.png

ท่อ

ช่องทางที่อากาศร้อน หรือเย็นไหลผ่าน จึงควรทำความสะอาดท่อทุก ๆ 2-5 ปี เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ดี ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ มีหน้าที่เปลี่ยนสารทำความเย็นจากแก๊สเป็นของเหลว และส่งไปยังคอยล์เย็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยูนิตภายนอก ถ้าผู้ดูแลระบบ HVAC ตรวจพบว่ามีบางอย่างทำงานไม่ถูกต้อง อย่าลืมตรวจสอบการทำงาน และความผิดปกติของคอมเพรสเซอร์ ซึ่งมักเป็นสาเหตุ หรือต้นเหตุที่ทำให้จุดอื่น ๆ เกิดความเสียหายได้

product-51.png

คอยล์

คอยล์ (Coil) เป็นอีกส่วนหนึ่งของยูนิตภายนอก คอยล์จะทำให้อากาศเย็นลง ขณะที่มันไหลผ่านด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อย จากสารทำความเย็น

ผู้ดูแลจึงควรตรวจสอบคอยล์ทุกปี

หากมีน้ำแข็งเกาะค้างอาจต้องตรวจสอบตัวกรอง

หรือระดับสารทำความเย็น

product-52.png

องค์ประกอบไฟฟ้า

ส่วนนี้ในระบบอาจเป็นส่วนที่ซับซ้อนกว่าส่วนอื่นเล็กน้อย ปัญหามักเกิดขึ้นที่นี่ก่อนในกรณีที่ผู้ดูแลระบบ HVAC ตรวจพบการทำงานบางอย่างที่ไม่ถูกต้องให้ตรวจสอบ ทริปเบรกเกอร์หรือแบตเตอรี่ในเทอร์โมสตัทของคุณด้วย

product-49.png

ยูนิตภายนอก 

เมื่อพูดถึงระบบ HVAC ยูนิตภายนอกอาคารมีพัดลม ซึ่งทำให้เกิดการไหลของอากาศควรดูแลรักษา

ยูนิตภายนอกให้ปราศจากเศษซากและเศษพืช

เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้หากเศษซากเหล่านี้

ถูกดูดเข้าไปในพัดลม

product-50.png
product-53.png

โบลเวอร์ 

เครื่องเป่าลม ดึงอากาศร้อนผ่านส่วนหลักของตัวเครื่อง

ยิ่งอากาศเคลื่อนผ่านได้มีประสิทธิภาพมากเท่าไร

ระบบโดยรวมอื่น ๆ ก็จะยิ่งลดความเสียหายในจุดอื่น ๆ ไปด้วย

dot-21.png

สิ่งที่รวมอยู่ในระบบ HVAC มีอะไรบ้าง?

           ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่า HVAC ย่อมาจากอะไร และทำงานอย่างไรบ้าง แต่เราควรจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีก 3 ส่วนประกอบสำคัญ ที่อยู่ในระบบด้วย นั่นคือ

  • ความร้อน มักจะหมายถึง เตาเผา หรือหม้อไอน้ำ รวมถึงระบบท่อสำหรับของเหลวที่นำความร้อน หรือช่องสำหรับเดินระบบท่อ หากเป็นระบบ forced air system

  • การระบายอากาศ มีทั้งเป็นแบบธรรมชาติ หรือแบบบังคับ ซึ่งส่วนใหญ่ จะใช้ระบบแบบบังคับ        สำหรับการฟอกอากาศ

  • เครื่องปรับอากาศ เป็นส่วนที่ตรงกันข้ามกับระบบทำความร้อนจุดที่น่าสนใจหลัก คือ การกำจัดความร้อนที่มีอยู่ออกจากภายในบ้านนั่นเอง

dot-21.png

ความแตกต่างระหว่าง HVAC กับเครื่องปรับอากาศ

ความแตกต่างระหว่าง HVAC กับ เครื่องปรับอากาศ

ที่จริงแล้ว เครื่องปรับอากาศ เป็นส่วนสุดท้ายของ HVAC แต่มักใช้แทนกันได้ ในการอ้างอิงถึงอุปกรณ์ทำความร้อน หรือความเย็นทุกประเภทในบ้าน เราถือว่า HVAC เป็นคำศัพท์ที่ครอบคลุมทั้งระบบ

ส่วนเครื่องปรับอากาศเป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวของระบบนี้

bottom of page